...Waar je je veilig voelt

Veiligheid en veilig voelen zijn voor de VVD belangrijke onderwerpen. Om in vrijheid te kunnen denken en leven is werkelijke veiligheid nodig, maar ook een gevoel van je veilig voelen. Ons beleid zal er altijd op gericht blijven om dit te bewerkstelligen, waarbij de individuele vrijheid zo min als mogelijk wordt aangetast.

Waar de gemeente werk maakt van veiligheid

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Veilig voelen is meer dan lagere criminaliteitscijfers. De Capellenaar voelt zich minder veilig en het vergroten van een veilig gevoel heeft top prioriteit om ons vrij te voelen.


En waar criminelen hard worden aangepakt

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.