...Waar iedereen meedoet

We leven allemaal ons eigen leven en we maken allemaal andere keuzes. Maar omdat we veel van dezelfde dingen belangrijk vinden, zijn er ook veel overeenkomsten. We denken en zeggen wat we willen. We staan in alle vroegte op om naar ons werk of naar school te gaan. We zorgen voor onze familie en vrienden. We maken alledaagse praatjes met onze buren. We bezoeken sportvelden en musea en gaan los op festivals. En we vinden dat allemaal heel gewoon. Net zoals we het heel gewoon vinden dat vrouwen gelijke rechten hebben, dat homo’s kunnen trouwen, dat je zelf bepaalt of je gelovig bent en dat degene die het hardst schreeuwt niet altijd gelijk heeft. Al die dingen die we in Capelle zo gewoon vinden, zijn eigenlijk heel bijzonder. Onze vrijheid, onze verantwoordelijkheid en onze verdraagzaamheid: het maakt ons tot wie wij zijn. Het zijn overtuigingen waar we trots op mogen zijn. Waarden die het verdedigen meer dan waard zijn. Overtuigingen die Nederland zo’n mooi land maken.

Waar je met plezier naar je werk gaat

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt ook voor contact met andere mensen en leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.  De Capellenaar moet voelen dat werken loont; armoederegelingen mogen dit niet tegenwerken.


Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.


Waar iedereen goede zorg krijgt

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving blijven wonen en leven.  Daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichterbij mensen aanbiedt en steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.


Waar ruimte is voor sport

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om binnen de gemeentegrenzen te kunnen sporten en bewegen. Met de komst van een nieuwe sporthal met zwembad zijn we een stukje verder in het optimaliseren van de sportvoorzieningen binnen de gemeente. Sportief Capelle stimuleert het sporten in alle leeftijdscategorieën en wij steunen Sportief Capelle.


Waar aandacht is voor kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft ook een positief effect op de economie in onze gemeente. Cultuur in Capelle aan den IJssel is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting belangrijke bouwstenen.


En waar nieuwkomers zich aanpassen

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.