...Waar ruimte is voor eigen initiatief

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. In Capelle hebben we wijkgericht werken; de wensen van de buurt staan centraal. De vormen zijn talrijk: groenonderhoud, meedenken over de inrichting van de buurt, buurtgroepen en duurzaamheid. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Dit past bij een krachtige, compacte overheid.

Waar bewoners en ondernemers volop de ruimte krijgen

We vinden het belangrijk dat alle Capellaneren mee kunnen doen en dat Capellaneren  betrokken zijn. Dit vraagt maatwerk, concrete kaders, heldere doelstellingen en terugkoppeling naar de Capellenaar. Dit betekent ook dat de gemeente de inbreng van haar burgers meeweegt en uitlegt wat ermee gebeurt. Geen oeverloos overleg in versnipperde verbanden, maar een gerichte en open houding naar alle Capellenaren. 

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente en er is ruimte voor nieuwe bedrijven. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Capelle was de op één na MKB-vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland. Het streven moet zijn en blijven om de MKB-vriendelijkste gemeente te worden van Nederland.


En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met het milieu. Dat is van belang voor ons en voor de opvolgende generaties.

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door regeldruk te beperken en daar waar regels nodig zijn, deze dynamisch mee te laten groeien met de maatschappelijke ontwikkelingen. Duurzaamheid wordt veelal geassocieerd met het verstrekken van allerlei stimulerende subsidies en hoge heffingen om deze subsidies te kunnen betalen. Hier is de VVD geen voorstander van. Omdat de ambitie van de een niet de last van de ander mag zijn, zal er terughoudend beleid worden gevoerd op het verstrekken van subsidies.