...Waar het leven prima is

Waar het leven prima is In Capelle aan de IJssel is het leven prima. Een mooie stad om te wonen door het vele groen, de centrale ligging aan de Hollandse IJssel dichtbij Rotterdam en de aanwezigheid van tal van voorzieningen. Mede dankzij de VVD, is er meer inzet op veiligheid in de stad en is Capelle ook een van de meest betaalbare gemeentes van ons land geworden; zonder afbreuk te hoeven doen aan de leefbaarheid van onze stad. Maar we zijn er nog niet. Er zijn verbeteringen mogelijk en waakzaamheid is geboden wanneer we kijken naar bijvoorbeeld de betaalbaarheid van het voorzieningenniveau.

Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past en dat gezond is om in te wonen. Wij willen ons inspannen voor een woningvoorraad in Capelle die aansluit bij de behoefte van de mensen, nu en in de toekomst. Hierbij staat voorop dat mensen de vrijheid ervaren om op ieder moment in hun leven


Het juiste huis te kunnen vinden in Capelle.

Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool is onderhouden. Het is heel normaal dat we wonen in een schone, leefbare wijk. Het is net zo normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt kan de afvalstoffenheffing omlaag en wordt ons milieu minder belast.


Waar natuur het karakter van de stad blijft

In Capelle zijn we trots op de verscheidenheid van het natuurlijk landschap dat onze stad zo kenmerkt. We genieten van onze parken en ons bijzondere slagenlandschap, van de vogels die gebruik maken van de belangrijke groene routes en van de IJssel langs de dijk. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur blijven zorgen, zodat ook volgende generaties zich thuis voelen in Capelle. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we een goede infrastructuur. Door te investeren in groen- en stadsontwikkeling, zal het karakter van Capelle als Parkstad met een gezonde economische structuur, ook voor de volgende generaties blijven bestaan. De Wet Milieubeheer geeft regels over de maximale geluidsbelasting van spoorwegen. Daaraan voldoet de metro. Ook zijn er in bewoonde gebieden in Capelle aan den IJssel extra maatregelen genomen om de geluidsoverlast te beperken. Het gaat dan onder meer om geluidsschermen en een snelheidsbeperking in de avonduren. Hiermee is de geluidsoverlast tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. Daarom vindt de VVD dat geen verdere maatregelen nodig zijn.


Waar vervoer van A naar B vlot en veilig gaat

We verplaatsen ons allemaal voortdurend; om naar school of naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.