Paul van den Eijnden

curriculum vitae

1978-1999 opeenvolgende commerciële functies

1994-2006 raadslid gemeente Capelle aan den IJssel

1999-2002 wethouder gemeente Capelle aan den IJssel

1999-2006 lid dagelijks bestuur recreatieschap Hitlandbos

2003- heden griffier

2009- 2015 fractievoorzitter Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

2015 - heden Hoogheemraad Schieland en de Krimpenerwaard

Voorstellen

Ik ben in 1978 lid geworden van de VVD omdat dit de enige liberale partij is in Nederland. Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid zijn de peilers die ik in het leven heel belangrijk vind. In 1980 ben ik begonnen met mijn actieve loopbaan in de VVD. Vanaf dat jaar heb ik een kleine 10 jaar bestuurlid geweest van één van onderafdelingen in Den Haag. In die tijd leerde ik Mark Rutte kennen. Hij was toen actief in de JOVD en ik bewonderde hem toen al vanwege de wijze waarop hij kon debatteren. Met stijl en veel jeugdige charme. En dat doet hij nog steeds! Daarnaast heb ik een aantal jaren in de stuurgroep Talentmangement gezeten en heb ik bijna 6 jaar in de Partijraad gezeten.

Hoogheemraad

Voor de verkiezing had de VVD een mooie kandidatenlijst samengesteld. Het bestuur en de afdeling Capelle heeft mijn kandidatuur voor het Hoogheemraadschap vol ondersteund. Waarvoor dank. De afgelopen 6 jaar heb ik als fractievoorzitter mij sterk gemaakt om de belastingen zo laag mogelijk te houden. En dat is gelukt. De afgelopen jaren zijn wij zelfs lager dan inflatiecorrectie gebleven. Als het aan partijen zoals Water Natuurlijk en de PvdA had gelegen had u de beurs wel open kunnen houden.

Voor de komende periode zijn de belangrijkste speerpunten veilige dijken en lage lasten. Ons verkiezingsprogramma, waarvan ondergetekende schrijver is, heet niet voor niets “Droge voeten eerst”. Als het aan mij ligt blijft het waterschap uitsluitend alleen de wettelijke doen en niets meer dan dat! Met uw steun ga ik dat weer een periode waarmaken.