Léon Anink

Sinds 2011 woon ik in de mooie wijk Fascinatio en ben zo’n 22 jaar actief voor de VVD. Ik heb mij verkiesbaar gesteld omdat ik mij graag inzet voor een goed functionerende gemeente die zicht zo min mogelijk bemoeit met het individu en zich daardoor kan richten op het instant houden van goede voorzieningen zodat elke Capellenaar goed kan leven in een veilig Capelle. Hoe wij als Capelse VVD dit concreet willen maken is terug te lezen in ons verkiezingsprogramma en met compromissen in het coalitieakkoord.

Namens de VVD fractie vervul ik de rol van fractievoorzitter daarnaast ben ik:

  • Portefeuillehouder Duurzaamheid en milieu
  • Lid werkgeverscommissie Griffier/Griffie
  • Voorzitter raadscommissies
  • Lid Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH
  • Fractievertegenwoordiger voor de wijk Fascinatio