Jeroen Kolster

Portefeuille burgerraadslid Kolster

  • openbare orde en veiligheid
  • brandweer en rampenbestrijding
  • handhaving en vergunningen (Algemene Plaatselijke Verordening, bijzondere wetten)
  • onderwijs en onderwijshuisvesting
  • volwasseneneducatie
  • minderheden, inburgering en emancipatie
  • kunst en cultuur
  • sport en recreatie
  • accommodatiebeheer

Voorstellen

Sinds 1 januari 2013 ondersteun ik de fractie als Fractie-assistent. Hiervoor notuleer ik, maak een agenda, en ondersteun raadsleden daar waar dat nodig is. Vanaf 26 mei 2014 ben ik ook burgerraadslid. Ik ben pas 20 jaar. Ik stond op plek 5 op de lijst en daardoor ben ik burgerraadslid geworden. Deze plek had ik te danken aan mijn ervaring in de leerlingenraad en medezeggenschapsraad. Met mijn studie bestuurskunde leer ik veel over de overheid en de taken die zij uitvoert. Als bestuurskundige in spe probeer ik problemen bij de overheid op te lossen. Het is beter als het Rijk,provincies en gemeenten, serivicegerichte instanties worden. Zo veel mogelijk aan burgers overlaten, hen niet lastig vallen met te veel wet- en regelgeving. Men moet kunnen doen/laten wat hij/zij wilt mits een ander er geen last van heeft!

Mijn uitdaging is om meer jongeren te betrekken bij de Capelse politiek. Jongeren hebben vaak het idee dat het geen zin heeft om iets te zeggen. Ze hebben het gevoel dat er toch niks mee gedaan wordt. Op het moment dat jongeren niks meer zeggen, kan er ook niet naar hen geluisterd worden! Een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden!
Ik ben speciaal aanspreekpunt voor de wijk Schenkel.