Bas van Loef

Beste liberalen,

Na een korte periode als secretaris voor het bestuur van de VVD in Capelle ben ik, nu voor de tweede termijn, en straks voor de derde!, actief als politicus omdat ik zelf aan het roer wil staan en mij wil inzetten voor de liberale Capellenaar!


Inmiddels heb ik ruim 7 jaar als raadslid achter de rug en dat is, gelet op de positieve reacties van de Capellenaar van beide kanten goed bevallen. Wij hebben als relatief kleine fractie veel invloed kunnen uitoefenen en veel gerealiseerd. Zo heeft de VVD ondermeer een belangrijke bijdrage geleverd an de upgrade van de Koperwiek, welstandvrij bouwen in de Mient mogelijk gemaakt en een inpuls gegeven aan verschillende bouwprojecten met grondgebonden woningen. 


Voor de derde termijn wil ik, net als in de voorgaande periode, bereiken dat de gemeente financieel gezond blijft en dat de lasten voor de burgers gelijk blijven. Daarnaast wil ik dat het stadscentrum, na verbouwing van de Koperwiek, gaat bruisen: horeca in de plinten en festiviteiten op het plein. Daarbij blijft de bereikbaarheid van en naar het centrum (groene zone) met de auto een belangrijk aandachtspunt. Tenslotte wil graag dat we de mogelijkheden van de ligging aan de rivier uitbuiten. Ik denk daarbij aan aanlegplaatsen voor pleziervaart en een zandstrand.  


Met liberale groet,

Bas van Loef