Bas van Loef

Portefuille raadslid Van Loef

  • ruimtelijke ontwikkeling
  • stedelijke ontwikkeling
  • wonen en volkshuisvesting
  • handhaving en vergunningen (Wabo)
  • verkeer
  • openbaar vervoer
  • beheer openbare ruimte
  • reiniging en riolering
  • milieu en duurzaamheid
  • stadscentrum

Voorstellen

Mijn kijk op Capelle aan den IJssel kan ik verwoorden aan de hand van een tweetal punten waar ik mij gedurende deze raadsperiode hard voor maak.

Wonen en wijken
De VVD wil groen in wijken en buurten behouden. Waar eventueel groen verdwijnt moet elders groen terugkomen. Buurtbewoners moeten invloed kunnen hebben op het groen in hun wijk. Meer betaalbare appartementen voor ouderen en voldoende huisvesting voor jongeren.

Verkeer en Vervoer
De VVD wil een veilig openbaarvervoer en goed onderhouden en verlichte fietspaden. Alleen zo kan iedereen veilig naar school en werk. Ook met de auto blijft Capelle goed bereikbaar. Daarnaast zijn er voldoende gratis parkeerplaatsen in het centrum en de wijken. 

Dus waarom stemmen op de VVD?
Capellenaars willen een veilige, schone en groene gemeente. Ook de VVD kandidaten willen dat graag. Zij staan voor een veilige, schone, groene en bruisende gemeente met werk en woonruimte voor iedereen.