Nico van Veen

Portefeuille raadslid Van Veen

 • bestuur- en beleidscoördinatie
 • publiekszaken
 • externe betrekkingen en stadspromotie
 • regionale samenwerking
 • facilitaire zaken
 • communicatie en burgerparticipatie
 • automatisering en digitaal burgerschap
 • wijkzaken
 • personeel en organisatie
 • juridische zaken
 • financiën
 • grondbedrijf en vastgoed


Curriculum vitae 

1995 - Cluster Directeur Amro Bank
1995 - heden eigenaar Veko Financieel Advies
1996 - aan- en verkoop bedrijven
2010 - heden fractievoorzitter VVD Capelle

Opleidingen
Assurantiediploma A Makelaar in Assurantiën
Interne Kaderopleiding Amro Bank
Hogere kaderopleiding Amro Bank bij Universiteit Neijenrode

Voorstellen

Ik ben actief in de politiek omdat het liberale gedachtegoed mij van huis uit (mijn vader was ondernemer) met de paplepel is ingegoten. Slecht voor het ondernemen zijn de vele regels waar ondernemers mee wordt geconfronteerd, terwijl wij ondernemers keihard nodig hebben voor de zo broodnodige werkgelegenheid.

Wie zijn uw (politieke) voorbeelden? VVD’ers zoals Hans Wiegel, Frits Bolkestein en Mark Rutte zijn mijn grote voorbeelden.

Mijn speerpunt en die van de VVD fractie voor deze raadsperiode is het creëren van werk, werk, werk. Indien men een langere tijd niet aan het arbeidsproces deelneemt wordt de kans op arbeid kleiner en kleiner en loopt men de kans voor altijd op een (bijstand) uitkering aangewezen te zijn. Om mensen in de bijstand hierbij een duwtje in de rug te geven is mede op initiatief van de VVD de Stichting Capelle Werkt opgericht.

Wat wilt u bereiken in de Capelse politiek? Voor de Capellenaar belangrijke punten realiseren op het gebied van veiligheid, geen verhoging van de gemeentelijke belastingen en een kleinere overheid. Kijk voor het verkiezingsprogramma op deze site.

Wie of wat verdient een compliment en waarom? Voorgaande colleges hebben, samen met het ambtelijk apparaat, er in financieel betere dagen voor gezorgd dat er reserves zijn opgebouwd waardoor, ondanks de enorme bezuinigingen door het rijk, in Capelle wordt geïnvesteerd in wegen, openbare ruimte en nieuwbouw van scholen.

Mijn top 3 van ergernissen in Capelle aan den IJssel is er eigenlijk maar 1 t.w. het kille stadshart. Raad en college hebben besloten om dit jaar het stadshart op te knappen.

Mijn top 3 van beste punten in Capelle aan den IJssel zijn het Schollebos, prima winkelvoorzieningen en een goede gezondheidszorg.

Begin 1980 hebben wij een huis in Schollevaar gekocht, waar wij 30 jaar met veel plezier wonen. In de toen nieuwe wijk wisselden koop- en huurwoningen elkaar af.

Onze 3 toen nog jonge kinderen zijn in Schollevaar opgegroeid en hebben in Capelle hun schoolopleiding op Het Baken en het Comenius gevolgd.

Over Schollevaar hoor je van buitenstaanders vaak negatieve geluiden, doch waar vindt men een wijk met zoveel groen, mooie singels, het Schollebos nabij en als toetje een leuk buurtwinkelcentrum met station. Dat veel mensen er zo over denken, is het feit dat in onze (Burgen) buurt veel buren er vele jaren wonen. Toch zijn er in Schollevaar ook zaken die beter kunnen; zo zijn al jaren veel singels dichtgeslibd met zomers een dikke laag kroos en dode vissen als gevolg. In de door de Gemeente gehouden inspraakprocedure over de singels in het buurtcentrum Maria Daneelserf werd de bewoners een fopspeen voorgehouden en werden zij niet serieus genomen. Ook is gestart met het plaatsen van ondergrondse containers, welke een grote verbetering zijn.

Om al deze zaken te kunnen regelen moet de stad worden bestuurd en hierbij is de gemeenteraad de aangewezen plek. De leden van de raad hebben uw hulp daarbij nodig en schroomt u niet om op- of aanmerkingen bij ons kenbaar te maken. Op de website van de gemeente kunt u ons vinden onder de kop “bestuur en organisatie”. Ik wens u en de uwen veel woon- werk plezier in ons mooie Capelle aan den IJssel!


Nico van Veen – raadslid en fractievoorzitter VVD