Erik Faassen

© Jack

Portefeuille wethouder Faassen

  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Armoedebeleid (incl. het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en het Noodfonds)
  • Participatiewet
  • Co√∂rdinatie 3 Decentralisaties
  • Economie (incl. volwasseneneducatie)
  • Projectwethouder Hoofdweggebied
  • Minderheden (homo-)emancipatie integratie en participatie)
  • Wijkwethouder Oostgaarde

Voorstellen

Alweer 20 jaar geleden ben ik vanuit Rotterdam naar Capelle verhuisd omdat ik een baan kon krijgen bij de toenmalige gemeentepolitie Capelle aan den IJssel. Al werk ik niet meer bij de politie, toch ben ik hier, net als vele andere oud-Rotterdammers, blijven wonen vanwege de prettige sfeer, de relatieve rust en het vele groen. Het is in mijn ogen dan ook een groot dorp, naast een grote stad. Inmiddels voel ik mij alweer vele jaren Capellenaar.

Nadat ik vanaf 2006 gemeenteraadslid ben geweest ben ik sinds 2010 wethouder en heb ervaren dat er veel dingen in Capelle goed gaan. Dat wil overigens niet zeggen dat we op onze lauweren kunnen rusten, want ook in Capelle is nog veel te doen. Denk maar eens aan de problematiek van de integratie/participatie, de verkeersinfarcten rond de Abram van Rijckevorselweg en de vele zaken die op ons afkomen vanuit de grote stad naast ons.

"Mijn Capelle" is een sociaal-liberale stad, waar mensen die het écht niet zelf kunnen door de overheid geholpen worden en waar iedereen mag doen en laten wat hij wil, mits hij daar een ander niet mee lastig valt.

Naar mijn mening zou een inwoneraantal van rond de 60.000 prachtig zijn en zou er nog meer en beter groen moeten komen. Te denken valt daarbij aan bloeiende bloemperken langs de doorgaande wegen, waardoor de belevingwaarde van de stad met grote sprongen zal toenemen. Ook vraag ik me af of de hoogbouw in Capelle nog wel steeds door moet blijven gaan en zou ik meer kwaliteit en variatie in de gehele woningbouwsector willen.

Een van de mooiste plekjes van Capelle is het Van Cappellenhuis aan de Dorpsstraat. Het gebouw is eind negentiende eeuw in neo-renaissancestijl ontworpen door Augustinus Nolen, voor de bouwkosten van fl. 35.000,=. Anno 2009 is het voormalige oude mannen- en vrouwenhuis een modern multifunctioneel gebouw met bedrijfs- en publieksruimtes, waar ook getrouwd kan worden. Het vormt voor mij dan ook de verbinding tussen vroeger en nu en de brug naar de toekomst. En dat alles omringd door een mooie tuin met uitzicht op datgene dat Capelle gevormd heeft....de rivier De IJssel.